Výsledky vyhľadávania

 1. LAJDOVÁ, Zuzana - LAJDA, Ján - BIELIK, Peter. The Impact of the biogas industry on agricultural sector in Germany. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 1, s. 1-8.
  článok

  článok


 2. BIELIK, Peter. Czech and Slovak agricultural foreign trade - two decades after the dissolution. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2013. ISSN 0139-570X, 2013, vol. 59, no. 10, s. 441-453. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/104089.pdf>
  článok

  článok


 3. BIELIK, Peter - HUPKOVÁ, Daniela. Modelling structural changes in the poultry meat demand - the case of Slovakia. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2011. ISSN 0139-570X, 2011, vol. 57, no. 8, pp. 363-369.
  článok

  článok


 4. BIELIK, Peter et al. The returns to scale analysis in the basic industry enterprises in the Slovak Republic. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139-570X, 2010, vol. 56, no. 8, s. 359-367.
  článok

  článok


 5. KITA, Jaroslav. Nákup a predaj : základné obchodné funkcie výrobného podniku. Lektorovali: Peter Bielik, Viera Čihovská. Bratislava : Iura Edition, 2010. 208 s. [7,00 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-380-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]

 6. SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda. Podnikateľské rozhodovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 167 s. [7,657 AH]. ISBN 978-80-225-2953-2. [Počet ex. : 9, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 7. PORHAJAŠ, Viktor - BIELIK, Peter - ADAMIČKOVÁ, Izabela. Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 5-10. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok


 8. BIELIK, Peter - ŠAJBIDOROVÁ, Zuzana. Elasticity of consumer demand on pork meat in the Slovak Republic. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2009. ISSN 0139-570X, 2009, vol. 55, no. 1, s. 12-19. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/03748.pdf>
  článok

  článok


 9. BIELIK, Peter - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Shift-share analysis of employment growth - the case of the V4 countries. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2008. ISSN 0139-570X, 2008, vol. 54, no. 8, s. 347-351. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/01940.pdf>
  článok

  článok


 10. RAJČÁNIOVÁ, Miroslava - BIELIK, Peter. Determinants of variations in firm-level performance. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISSN 1335-2571, 2008, roč. 11, č. 1, s. 1-4. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2008/1/>
  článok

  článok