Výsledky vyhľadávania

 1. HÖRMANN, Peter. Správa nehmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. JEŠKOVÁ, Alexandra. Nehmotné aktíva, ich evidencia a prínos k rastu výkonnosti podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. DIKÁCZOVÁ, Dominika. Inovácie a ekonomika podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. BENIK, Adam. Dopady robotizácie na podnik a jeho okolie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Monitoring ECO-Innovation Performance of Countries - Summary Innovation Index. In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 54-62. VEGA 1/0708/20 (50%), KEGA 002eu-4/2019 (50%).
  článok

  článok

 6. KOVALČÍKOVÁ, Elena. Ekonomika inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. MATUŠOVIČ, Martin. The Digital Economy as a Tool for the Sustainability of the Growth of Distribution and Communication. In Digital Science Magazine : [vedecký časopis Fakulty managementu UK]. - Bratislava : Fakulta managementu UK. ISSN 1339-3782, 2020, vol. 7, no. 1, pp. [1-8]. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. Udržateľnosť úrovne digitálnej ekonomiky s ohľadom na vybrané ukazovatele. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 381-390 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. MATUŠOVIČ, Martin. Distributional Innovations of Copyrighted Works Under Conditions of Sustainability. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 10. MÁRNOTOVÁ, Martina. Zvyšovanie konkurecieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha