Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČ, Martin. The Digital Economy as a Tool for the Sustainability of the Growth of Distribution and Communication. In Digital Science Magazine : [vedecký časopis Fakulty managementu UK]. - Bratislava : Fakulta managementu UK. ISSN 1339-3782, 2020, vol. 7, no. 1, pp. [1-8]. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 2. MÁRNOTOVÁ, Martina. Zvyšovanie konkurecieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. MIHÁLOVÁ, Nikola. Nákup a predaj duševného vlastníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. PÉKOVÁ, Michaela. Inovačný manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2020. 35 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠULA, Roman. Distribučný manažment duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. MATUŠOVIČ, Martin. Udržateľnosť úrovne digitálnej ekonomiky s ohľadom na vybrané ukazovatele. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 381-390 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČ, Martin. Distributional Innovations of Copyrighted Works Under Conditions of Sustainability. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. Management of Intellectual Property - Selected Issues I. Reviewers: Peter Veselý, Vincent Karovič. 1st Edition. Praha : TopSmart Business, 2020. 117 s. [4,93 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-908106-2-4.
  kniha

  kniha

 9. MATUŠOVIČ, Martin. Sustainability of Registration and Disclosure of Intellectual Property Information. In Comenius Management Review : [International Scientific Journal]. - Bratislava : Faculty of Management Comenius University. ISSN 2585-8769, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 10-15 online. VEGA 1/0708/20. Dostupné na : <https://comeniusmanagementreview.com/sustainability-of-registration-and-disclosure-of-intellectual-property-information/>
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČ, Martin. Sustability of Food Safety Management in Slovakia. In Comenius Management Review : [International Scientific Journal]. - Bratislava : Faculty of Management Comenius University. ISSN 2585-8769, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 4-9 online. VEGA 1/0708/20. Dostupné na : <https://comeniusmanagementreview.com/sustability-of-food-safety-management-in-slovakia/>
  článok

  článok