Výsledky vyhľadávania

 1. FEDORKOVÁ, Katarína - CZILLINGOVÁ, Jana. Úverové riziko ako súčasť finančného rizika podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 227-231. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 2. FEDORKOVÁ, Katarína - CZILLINGOVÁ, Jana. Restructuring as Part of a Company Crisis Management. In Enterprise and competitive environment : conference abstract proceedings : [17th annual international conference, march 6-7, 2014, Brno, Czech Republic]. - Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2014. ISBN 978-80-87106-74-7, s. 59 [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. FRANKO, Miloš. Retrospektívna finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SOTÁKOVÁ, Lucia. Pravidlá financovania a finančná štruktúra podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. CZILLINGOVÁ, Jana. Vybrané problémy hodnotenia výkonnosti podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 17-25 CD-ROM. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 6. JUSKOVÁ, Zuzana. Finančná štruktúra vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KLIMEK, Miroslav. Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ŽLEBEK, Roman. Meranie výkonnosti vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. FEDORKOVÁ, Katarína - CZILLINGOVÁ, Jana. Restructuring as a part of company crisis management. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2014. ISSN 1857-7431, 2014, vol. 1, no. August, pp. 39-50 online.
  článok

  článok

 10. CZILLINGOVÁ, Jana. Indikátory finančnej sily podniku a otvorené problémy jeho finančného vývoja : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3623-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]