Výsledky vyhľadávania

  1. SETNICKÝ, Ladislav. Sociálne podniky vo svetle stratégie EÚ 2020. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-10].
    článok

    článok

  2. HANUS, Július et al. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR). Bratislava : AUREX, 2007. 79 s.
  3. HAMALOVÁ, Marta et al. Ekonomika miest a obcí. 1. vyd. Bratislava : Edičné stredisko EU, 1995. 158 s. ISBN 80-225-0610-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. REIDENBACH, Michael. Úvod do rozpočtovníctva pre pracovníkov komunálnych úradov životného prostredia. Aut. koment. Ladislav Setnický. 1. vyd. Berlin : Deutsches Institut für Urbanistik, 1994. 42 s. Ekologická konzultácia pre miestnu správu. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]