Výsledky vyhľadávania

 1. POLUCHOVÁ, Ivana. [Sociálne zabezpečenie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 145-148. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3190-0.
  článok

  článok

 2. PONGRÁCZOVÁ, Eva - OŠKOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 155 s. [6,641 AH]. ISBN 978-80-225-3163-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 291 s. [17,555 AH]. ISBN 978-80-225-3190-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 4. OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SATMÁR, Oliver. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [8,641 AH]. ISBN 978-80-225-2958-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 5. OŠKOVÁ, Silvia - PECHOVÁ, Michaela - PONGRÁCZOVÁ, Eva. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 125 s. ISBN 978-80-225-2695-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 6. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 234 s. ISBN 978-80-225-2545-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 7. NOVOTNÁ, Eleonóra - RIŠŇOVSKÝ, Ľudovít. Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení účinné od 1. januára 2008. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-1508, 2008, č. 2-3, s. 58-70.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Eleonóra - RIŠŇOVSKÝ, Ľudovít. Poistenie v nezamestnanosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-1508, 2007, č. 1, s. 111-117.
  článok

  článok

 9. Zákon o sociálnom poistení. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. ISSN 1335-1508, 2006, č. 8, s. 3-211.
  článok

  článok

 10. Zákon o sociálnom poistení. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. ISSN 1335-1508, 2006, č. 3, s. 4-256.
  článok

  článok