Výsledky vyhľadávania

 1. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 4. upravené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. [223 s.] [10,49 AH]. ISBN 978-80-571-0162-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 2. KOVÁČOVÁ, Kristína. Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 3. FILO, Július. Štruktúra zdrojov financovania a rizikovosť malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. ČURILLOVÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 5. PLEVOVÁ, Lenka. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. BARTALOŠOVÁ, Nikola. Manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Predikcia finančného zdravia podniku využitím metódy diskriminačnej analýzy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 138-146 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 8. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažment pohľadávok - predchádzanie platobnej neschopnosti podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 30-35. VEGA 1/0007/19 50%, VEGA 1/0066/17 50%.
  článok

  článok

 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 10. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané aspekty predikcie finančného zdravia podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 138-144 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok