Výsledky vyhľadávania

 1. SMORADA, Marián - FETISOVOVÁ, Elena. Economic Value Added in Financial Management of Slovak Businesses : Scientific Monograph. Reviewers: Peter Markovič, Ľudovít Šrenkel. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 180 s. [6,32 AH]. VEGA 1/0240/20. ISBN 978-80-7598-947-5.
 2. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Human Aspects in Post-Acquisition Integration of Companies. Reviewers: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 54 s. [3 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-076-6. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 3. GUBÁŇOVÁ, Michaela. Financovanie a finančná podpora MSP v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. MAJERA, Jaroslava. Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách Európy : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERVEŇANSKÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. CHUTŇÁKOVÁ, Dominika. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. PERINOVÁ, Patrícia. Štruktúra zdrojov financovania malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 4. upravené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. [223 s.] [10,49 AH]. ISBN 978-80-571-0162-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 9. ČURILLOVÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČOVÁ, Kristína. Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha