Výsledky vyhľadávania

 1. MEJZLÍK, Ladislav et al. Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 7, s. 811-832. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211052/1036.pdf>
  článok

  článok

 2. PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš. Vyvolané náklady daňového systému v ČR. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 3, s. 317-330.
  článok

  článok

 3. VÍTEK, Leoš. Aktuální stav a vybrané změny veřejné podpory podnikům v EÚ. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 2, s. 4-16.
  článok

  článok

 4. VÍTEK, Leoš. Veřejné finance a vládní dluhopisy: medzinárodní vývoj a srovnání. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 2, s. 54-74.
  článok

  článok

 5. OCHRANA, František et al. Veřejný sektor a veřejné finance : financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha : Grada Publishing, 2010. 261 s. Expert. ISBN 978-80-247-3228-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 6. PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš. Státní podpora podnikání v Evropské unii. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2010. ISSN 1337-4990, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 7. VÍTEK, Leoš - PAVEL, Jan. Fiskální podpora ekologických investic. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 1, s. 148-157.
  článok

  článok

 8. Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. október 2008, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-969535-9-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš. Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 2, s. 20-28.
  článok

  článok

 10. PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš. Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0032-3233, 2005, roč. 53, č. 4, s. 477-494.
  článok

  článok