Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Employment As an Indicator of Immigrants Integration in a Host Society. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 24, no. 5, pp. 48-55 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 2. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 303-310 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. François Perroux a jeho originálna vízia ekonómie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 295-302 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. K niektorým problémom migračných politík krajín EÚ. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 311-316 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Evolution of Immigrant Integration into the Labor Market in the EU Countries. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 243-250. VEGA 1/0246/[16].
  článok

  článok

 6. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Inovatívne prvky migračnej politiky v krajinách EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 102-107 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. To Some Connections between Remittances and Financial Inclusion. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 375-382. VEGA 1/0246/[16].
  článok

  článok

 8. PŘÍVARA, Andrej - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Nexus Between Climate Change, Displacement and Conflict: Afghanistan Case. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 20, pp. [1-19] online. VEGA 1/0287/19 (50%), VEGA 1/0001/16 (50%).
  článok

  článok

 9. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Postavenie nízko kvalifikovaných pracovníkov na trhoch práce v krajinách EÚ v podmienkach novej ekonomiky. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 147-154 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 10. PŘÍVARA, Andrej - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Francúzsky ekonomický štrukturalizmus a jeho vplyv na vývoj ekonomického myslenia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 4, s. 369-386. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok