Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁVADSKÁ, Zuzana - ZÁVADSKÝ, Ján. Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Peter Trebuňa, Miloš Čambál. 1. vydanie. Belianum ; Banská Bystrica, 2020. 157 s. Studia oeconomica, 69. ISBN 978-80-557-1732-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. Recenzenti: Anna Šatanová, Ján Závadský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. LESÁKOVÁ, Ľubica - ONDRUŠOVÁ, Andrea - VINCZEOVÁ, Miroslava. Factors Determining Profitability of Small and Medium Enterprises in Selected Industry of Mechanical Engineering in the Slovak Republic – The Empirical Study. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 144-160.
  článok

  článok

 4. Eko-inovácie a malé a stredné podniky : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Recenzenti: Anna Šatanová, Soňa Čapková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 111 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1532-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. ELEXA, Ľuboš - GUNDOVÁ, Petra. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Andrea Ondrušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 138 s. ISBN 978-80-557-1538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. Vybrané otázky skúmania eko-inovácií : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Editor: Ľubica Lesáková. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 141 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1640-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BENČIKOVÁ, Dana. Cultural Intelligence: its Assessment and Enhancement in Slovak Enterprises. Reviewers: Martina Blašková, Ľubica Lesáková, Miroslava Szarková. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Studia oeconomica, 61. ISBN 978-80-557-1507-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. LESÁKOVÁ, Ľubica - ONDRUŠOVÁ, Andrea. Faktory ovplyvňujúce ziskovosť vo vybranom sektore malých a stredných podnikov v Slovenskej republike - empirická štúdia. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 2, s. 97-110.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Ľubica - DUBCOVÁ, Katarína - GUNDOVÁ, Petra. The Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Method in Businesses in the Slovak Republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 49-58.
  článok

  článok