Výsledky vyhľadávania

 1. GREGUŠ, Peter. Čudný hrdina Stepan Bandera. In Slovo : spoločensko - politický týždenník. - Bratislava : Nové slovo, 2010. ISSN 1336-2984, 2010, roč. 12, č. 7, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. GREGUŠ, Peter. Problém tzv. "ázijského výrobného spôsobu" v Marxovej a Engelsovej koncepcii historického procesu a "aziatský marxizmus". In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 172-178. VEGA 1/0408/08.
  článok

  článok

 3. GREGUŠ, Peter. Nekonečný konflikt. In Slovo : spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Nové slovo, 2010. ISSN 1336-2984, 16.06. - 22.06.2010, roč. 12, č. 25, s. 28-29.
  článok

  článok

 4. NOVÁKOVÁ, Zuzana. Montánna únia (Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ 1952-2002) ako hospodársko-diplomatický začiatok zjednocovania Európy : diplomová práca. Škol. Peter Greguš. Bratislava, 2010. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. BESEDA, Miroslav. Ekonomické zahraničné vzťahy vojnovej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Greguš. Bratislava, 2010. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBALÍK, Martin. Montánna únia : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Greguš. Bratislava, 2010. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. TRSTENOVIČ, Tomáš. Nová ekonomická politika ZSSR (1921-1929) : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Greguš. Bratislava, 2010. 32 s.
  kniha

  kniha

 8. GREGUŠ, Peter. Revolúcia pokračuje : päť desaťročí s Fidelom. In Extra plus : mesačník. - Bratislava : medialis s.r.o. ISSN 1336-0256, 2009, roč. 9, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 9. GREGUŠ, Peter. Príbeh múru. In Extra plus : mesačník. - Bratislava : medialis, s.r.o., 2009. ISSN 1336-0256, 2009, roč. 9, č. 8, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. GREGUŠ, Peter. Analógie medzi regiónmi Kaukazu a Balkánu. In Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2823-8, s. 238-241.
  článok

  článok