Výsledky vyhľadávania

 1. HOLÁŇOVÁ, Alica. Makroregionálne stratégie Európskej únie ako nový nástroj cezhraničnej spolupráce : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi. Bratislava, 2018. 99 s.
  kniha

  kniha

 2. LUPTÁKOVÁ, Romana. Význam dobrovoľníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. SKLENÁROVÁ, Dominika. Desaťročie rómskej inklúzie (2005-2015) : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 5. VIDOVÁ, Simona. Popularizácia vedy a techniky na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi. Bratislava, 2016. 85 s.
  kniha

  kniha

 6. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava - KONEČNÝ, Stanislav. Transformation of social care services for the elderly in Slovakia. In Journal of social service research. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1540-7314, 2016, vol. 42, no. 2, pp. 1-19. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 7. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. ‘‘Building hope: from a shack to 3E house’’—Innovative housing approach in the provision of affordable housing. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht, 2016, vol.31, no. 3, pp. 423-438 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 8. KOVÁČOVÁ, Jaroslava. Phenomena of social innovation: practical attempts from Slovakia. In International journal of social sciences. - Prague : The International institute of social and economic sciences, 2015. ISSN 1804-980X, 2015, vol. 4, no. 4, pp. 30-41 online. VEGA 1/0216/14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210318/'10-3-281-1.pdf>
  článok

  článok

 9. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 10. KOVÁČOVÁ, Jaroslava. Phenomena of social innovation: practical attempts from Slovakia. In 3rd Economic & Finance Conference. international academic conference. 3rd Economic & Finance Conference: April 14-17, 2015, Rome, Italy : proceedings of the 15th International Academic Conference. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2015. ISBN 978-80-87927-08-3. ISSN 2336-5617, p. 567-577 online. VEGA 1/0216/14. Dostupné na : <http://iises.net/proceedings/international-academic-conference-rome/table-of-content/detail?article=phenomena-of-social-innovation-practical-attempts-from-slovakia>
  článok

  článok