Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJOVSKÁ, Alena - LIPTÁKOVÁ, Erika. Daňová konkurencia z pohľadu zdanenia a vplyvu makroekonomických determinantov. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 5-16.
  článok

  článok

 2. LIPTÁKOVÁ, Erika - ČONKOVÁ, Monika. Podniky poskytujúce sociálne služby v Košickom samosprávnom kraji z pohľadu starnutia populácie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 50-61.
  článok

  článok

 3. LIPTÁKOVÁ, Erika - MIKUŠ, Lukáš. Zhlukovanie priemyselných odvetví v Poľsku podľa ich finančných výsledkov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 6, s. 81-89. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0210227/fss0615.pdf>
  článok

  článok

 4. GAVUROVÁ, Beáta - LIPTÁKOVÁ, Erika. Analýza štruktúry poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 40-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 5. GAVUROVÁ, Beáta - LIPTÁKOVÁ, Erika. Analýza štruktúry sociálnych služieb v Prešovskom kraji v kontexte procesu globálneho starnutia. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 47-56. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal - LIPTÁKOVÁ, Erika. Separovanie komunálneho odpadu - realita v mnohých mestách a obciach na Slovensku. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 4, s. 9-11.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - LIPTÁKOVÁ, Erika. Náklady samospráv na separovanie komunálneho odpadu. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 5, s. 3-5.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal - HAJDUOVÁ, Zuzana - LIPTÁKOVÁ, Erika. Záujem občanov o separovanie komunálneho odpadu. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2012. ISSN 1335-7808, 2012, roč. 12, č. 2, s. 18-21.
  článok

  článok

 9. LIPTÁKOVÁ, Erika - STRIČÍK, Michal. Prieskum záujmu občanov na východnom Slovensku o separovanie komunálneho odpadu. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2012, č. 2, s. 71-77.
  článok

  článok

 10. ČONKOVÁ, Monika - LIPTÁKOVÁ, Erika. Štatisticko-demografický faktor vývoja kvalitatívneho smerovania v oblasti vzdelávania. In Ekonomika v kríze a naopak : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. máj 2011, Košice. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-2605-0, s. 228-232.
  článok

  článok