Výsledky vyhľadávania

 1. BUKOVOVÁ, Sylvia. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 196-197. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok


 2. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom meste/obci : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha


 3. RENDEK, Peter. Vývoj finančnej vedy v jednotlivých štátoprávnych usporiadaniach na našom území : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. SIGETOVÁ, Nina. Hodnotenie vykazovania verejného dlhu v predkrízovom a krízovom období vývoja národného hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. GAVENDOVÁ, Zuzana. Rozpočtová kontrola v územnej samospráve vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 6. GRÚNIK, Ivo. Cirkevná daň a jej uplatňovanie v Slovenskej republike a v zahraničí : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. UHRINOVÁ, Paulína. Daňové reformy a ich finančno – ekonomické efekty na verejné rozpočty : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 8. PŠENÁK, Patrik. Tri osobnosti troch storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. BALÁŽI, Peter. Historiografia financií v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Október 2016, roč. 3, č. 10, s. 1-13 online. VEGA 1/0919/15.
  článok

  článok


 10. BALÁŽI, Peter. Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Október 2016, roč. 3, č. 10, s. 1-18 online. VEGA 1/0919/15.
  článok

  článok