Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 2. BALÁŽI, Peter. Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorska. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-26 online.
  článok

  článok


 3. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [130 s.] [6,53 AH]. ISBN 978-80-225-4538-9.

 4. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-21 online.
  článok

  článok


 5. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom meste/obci : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha


 6. PŠENÁK, Patrik. Tri osobnosti troch storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. SIGETOVÁ, Nina. Hodnotenie vykazovania verejného dlhu v predkrízovom a krízovom období vývoja národného hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 8. GAVENDOVÁ, Zuzana. Rozpočtová kontrola v územnej samospráve vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. RENDEK, Peter. Vývoj finančnej vedy v jednotlivých štátoprávnych usporiadaniach na našom území : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 10. UHRINOVÁ, Paulína. Daňové reformy a ich finančno – ekonomické efekty na verejné rozpočty : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha