Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 2. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-21 online.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter. Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorska. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-26 online.
  článok

  článok


 4. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom meste/obci : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha


 5. PŠENÁK, Patrik. Tri osobnosti troch storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. SIGETOVÁ, Nina. Hodnotenie vykazovania verejného dlhu v predkrízovom a krízovom období vývoja národného hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 7. GAVENDOVÁ, Zuzana. Rozpočtová kontrola v územnej samospráve vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 8. RENDEK, Peter. Vývoj finančnej vedy v jednotlivých štátoprávnych usporiadaniach na našom území : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. UHRINOVÁ, Paulína. Daňové reformy a ich finančno – ekonomické efekty na verejné rozpočty : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 10. GRÚNIK, Ivo. Cirkevná daň a jej uplatňovanie v Slovenskej republike a v zahraničí : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha