Výsledky vyhľadávania

 1. RENDEK, Peter. Historiografia vývoja municipálnych rozpočtov v období od existencie Rakúsko – Uhorska po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. BALÁŽI, Peter. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1. Československej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 3. KOCÚREK, Martin. Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 220-223. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok

 4. GRILLOVÁ, Marianna. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko – Uhorska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. BÁTOROVÁ, Martina. Predstavitelia slovenskej finančnej teórie a politiky v období existencie Rakúsko – Uhorska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. KURILLA, Filip. Historiografia vývoja finančných inštitúcií v období prvej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. RAKOVSKÝ, Martin. Historiografia vývoja finančných teórií v období existencie prvej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. GIRAŠEK, Jakub. Komparatívna analýza finančného hospodárstva miest a obcí v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. BALÁŽI, Peter. Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-21 online.
  článok

  článok

 10. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok