Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorska. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-26 online.
  článok

  článok


 2. BREHOVSKÝ, Mário. Rozpočty miest a obcí v období prvej Československej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. CAPIAKOVÁ, Darina. Osobnosti dejín financií obdobia existencie prvej Československej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 4. FEKETEOVÁ, Petra. Osobnosti dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorskej monarchie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. STRUHÁR, Mário. Analýza rozpočtu vybraného samosprávneho zväzku u nás a v krajine Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. HODÚL, Michal. Analýza rozpočtu vybranej rozpočtovej kapitoly u nás a v krajine Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 7. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 8. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-21 online.
  článok

  článok


 9. BALÁŽI, Peter. Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-23 online.
  článok

  článok


 10. BALÁŽI, Peter. Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-20 online.
  článok

  článok