Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postaveni vo vybranom období. II. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-23 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. RAKOVSKÝ, Martin. Historiografia vývoja finančných teórií v období existencie prvej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. GRILLOVÁ, Marianna. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko – Uhorska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. GIRAŠEK, Jakub. Komparatívna analýza finančného hospodárstva miest a obcí v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 5. RENDEK, Peter. Historiografia vývoja municipálnych rozpočtov v období od existencie Rakúsko – Uhorska po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. KURILLA, Filip. Historiografia vývoja finančných inštitúcií v období prvej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. BÁTOROVÁ, Martina. Predstavitelia slovenskej finančnej teórie a politiky v období existencie Rakúsko – Uhorska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. BALÁŽI, Peter. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1. Československej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 9. ONDIRKO, Martin. Ekonomicko-právne aspekty štátneho rozpočtu v podmienkach SR do roku 1989 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. KOCÚREK, Martin. Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 220-223. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok