Výsledky vyhľadávania

 1. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. DÁVID, Arnold - PELLER, František - VOKOROKOSOVÁ, Renáta. To possibilities of solution of differential equation of logistic function. In Management information systems : the International scientific journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2014. ISSN 2406-114X, June 2014, vol. 9, no. 2, pp. 10-14 online.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. [Finančno-ekonomická analýza podniku]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 3, s. 114. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai a kolektív ; recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2013. - ISBN 978-80-89393-80-0.
  článok

  článok

 4. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 453 s. [27,46 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-80-0. [Počet ex. : 30, z toho voľných 18, prezenčne 6]
 5. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli]. In Quark : magazín o vede a technike. - Bratislava : Perfekt, 2010. ISSN 1335-4000, február 2010, roč. 16, č. 2, s. 39. Recenzia na: Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli / Arnold Dávid - František Peller. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-173-6.
  článok

  článok

 6. MAJTÁNOVÁ, Anna. [Finančná matematika investičných projektov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 145-146. Recenzia na: Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-319-8.
  článok

  článok

 7. DÁVID, Arnold - PELLER, František. Elasticita Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 234-245.
  článok

  článok

 8. SAKÁLOVÁ, Katarína. Finančná matematika investičných projektov. In Quark : magazín o vede a technike. - Bratislava : Vydavateľstvo Perfekt, a.s., 2010. ISSN 1335-4000, 2010, roč. 16, č. 6, s. 46. Recenzia na: Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-319-8.
  článok

  článok

 9. MAYER, Ján. Riešenie diferenciálnych rovníc v Exceli : bakalárska práca. Školiteľ: Arnold Dávid. Bratislava, 2010. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. SPODNIAKOVÁ, Dana. Aplikácia elasticity v ekonomickej teórii : bakalárska práca. Školiteľ: Arnold Dávid. Bratislava, 2010. 39 s.
  kniha

  kniha