Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,287 AH]. ISBN 978-80-225-4713-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4712-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 4. SVATENÁ, Adela. Holistický marketing a jeho uplatnenie v praxi slovenských podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. AĽUŠÍKOVÁ, Eva. Rozvoj európskych maloobchodných trhov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. HOROŠKO, Peter. Nové trendy maloobchodného marketingu v podmienkach európskeho obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. NOVÁKOVÁ, Ivana. Shopper marketing a jeho uplatnenie v maloobchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. ČIHOVSKÁ, Viera. S fakultou ma spája mnoho spomienok. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 27-28.
  článok

  článok

 9. ČIHOVSKÁ, Viera. Európske trendy spotrebiteľského správania a ich odraz v správaní slovenských spotrebiteľov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 4-14 CD-ROM. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 10. Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. Zostavil: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Viera Čihovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 79 s. [4,12 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-225-4569-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha