Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4712-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. SVATENÁ, Adela. Holistický marketing a jeho uplatnenie v praxi slovenských podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. AĽUŠÍKOVÁ, Eva. Rozvoj európskych maloobchodných trhov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. HOROŠKO, Peter. Nové trendy maloobchodného marketingu v podmienkach európskeho obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. ČIHOVSKÁ, Viera. S fakultou ma spája mnoho spomienok. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 27-28.
  článok

  článok

 7. NOVÁKOVÁ, Ivana. Shopper marketing a jeho uplatnenie v maloobchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. BACHRATÁ, Tereza. Podniková kultúra v podmienkach slovenských firiem : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. MICHALÍKOVÁ, Lucia. Outsourcing personálnych činností v praxi slovenských firiem : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. KURČÍK, Tomáš. Holistický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha