Výsledky vyhľadávania

 1. BACHRATÁ, Tereza. Podniková kultúra v podmienkach slovenských firiem : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 2. SZABO, Dominik. Sieťovanie podnikov a tvorba klastrov v teórii a v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. MICHALÍKOVÁ, Lucia. Outsourcing personálnych činností v praxi slovenských firiem : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. KURČÍK, Tomáš. Holistický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 5. VLČKOVÁ, Michaela. Profil európskeho spotrebiteľa v teórii a v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 6. HUDEC, Martin. Meranie a hodnotenie ekonomickej a sociálnej konvergencie krajín V4 do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ČIHOVSKÁ, Viera - HUDEC, Martin. Measurement and Evaluation of the Real Economic Convergence of the V4 Countries with the European Union. In Littera Scripta. - České Budějovice : The Institute of Technology and Busines. ISSN 1805-9112, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 38-53 online.
  článok

  článok


 8. ČIHOVSKÁ, Viera. Nové trendy spotrebiteľského správania. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 25-35. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok


 9. ČIHOVSKÁ, Viera. Sociálne partnerstvá firiem v kontexte zvyšovania kvality života a kreovania občianskej spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 165-181. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok


 10. ČIHOVSKÁ, Viera - STANKOVÁ, Monika. Competitiveness of Small and Medium – sized Enterprises in the Single European Market. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 25-34 CD-ROM.
  článok

  článok