Výsledky vyhľadávania

 1. SVATENÁ, Adela. Holistický marketing a jeho uplatnenie v praxi slovenských podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. NOVÁKOVÁ, Ivana. Shopper marketing a jeho uplatnenie v maloobchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 3. AĽUŠÍKOVÁ, Eva. Rozvoj európskych maloobchodných trhov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. HOROŠKO, Peter. Nové trendy maloobchodného marketingu v podmienkach európskeho obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. DZUROVÁ, Mária. Finančný spotrebiteľ na finančnom trhu. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 23-34 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 6. ORESKÝ, Milan. Od teórie očakávaného úžitku k prospektovej teórii a ich využitiu v marketingu pri skúmaní spotrebiteľského rozhodovania o výdavkoch. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 66-79 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 8. FUSEK, Roman. Podpora finančnej gramotnosti ako jeden z nástrojov ochrany spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 35-41.
  článok

  článok

 9. HAMŘIK, Martin. FinTech - náčrt výziev nielen pre spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 42-51.
  článok

  článok

 10. MATYASOVSZKY, Pavol. Finančná gramotnosť a vzdelávanie - aktuálne trendy. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 60-65.
  článok

  článok