Výsledky vyhľadávania

 1. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja : výskumná štúdia. Recenzenti: Ján Lešinský, Peter Magvaši. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 59 s. [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4250-0.
 2. GREGOR, Milan - MAGVAŠI, Peter. Globalizácia a megatrendy. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 67-73.
  článok

  článok

 3. KISS, Igor - MAGVAŠI, Peter - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2013. 112 s. ISBN 978-80-89105-52-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GREGOR, Milan et al. Rekonfigurovateľná výroba : riešenie pre časté fluktuácie dopytu. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 3, s. 38-41.
  článok

  článok

 5. MAGVAŠI, Peter. Slávnostné otvorenie priestorov CEIT II za účasti predstaviteľov vlády. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 4-5.
  článok

  článok

 6. GREGOR, Milan - MAGVAŠI, Peter. Inteligentné výrobné systémy : žilinský model. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 4, s. 31-37.
  článok

  článok

 7. MAGVAŠI, Peter. Konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky: ľudia - vzdelanie - inovácie - priemysel. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 4, s. 2-4. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0160222/PaI_2012_04.pdf>
  článok

  článok

 8. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2012. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2012. 111 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-89105-49-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. AUTNER, Rudolf - ČAMBALOVÁ, Andrea - OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011 [elektronický zdroj]. COM(2011). Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011.
 10. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011. 111 s. [3,1 AH]. ISBN 978-80-89105-44-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]