Výsledky vyhľadávania

 1. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky penziónu. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2018. 212 s. ISBN 978-80-8141-201-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku. 1. diel. Banská Bystrica : Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu, 2016. 27 s. ISBN 978-80-8141-140-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku. 2. diel. Banská Bystrica : Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu, 2016. 50 s. ISBN 978-80-8141-149-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky hotela. Banská Bystrica : DALI-BB, 2014. 215 s. Knižnica cestovného ruchu, 22. ISBN 978-80-8141-074-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. GÚČIK, Marián. Cestovný ruch : politika a ekonómia. Banská Bystrica : DALI-BB, 2011. 188 s. Knižnica cestovného ruchu, 20. ISBN 978-80-89090-98-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PATÚŠ, Peter - GÚČIK, Marián - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky pohostinského zariadenia. Banská Bystrica : DALI-BB, 2011. 179 s. Knižnica cestovného ruchu, 16. ISBN 978-80-89090-84-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GÚČIK, Marián. Cestovný ruch : úvod do štúdia. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010. 307 s. Knižnica cestovného ruchu, 15. ISBN 978-80-89090-80-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. Mezinárodní konference. Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství : sborník příspěvků z druhé mezinárodní konference : 21. května 2009, Brno [elektronický zdroj]. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2009. CD-ROM [204 s.]. ISBN 978-80-87200-03-9.
  Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství

  elektronická kniha

 9. PATÚŠ, Peter. Manažment stredísk cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2007. ISSN 0139-8660, 2007, roč. 40, č. 2, s. 67-79.
  článok

  článok

 10. PATÚŠ, Peter. Legislatívne prostredie na Slovensku a v Európskej únii z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. In Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-337-0, s. 49-59.
  článok

  článok