Výsledky vyhľadávania

 1. KARIMOV, Sherzod. Reflexia hodnotovej orientácie v nákupnom rozhodovaní mladej generácie : dizertačná práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2016. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MIKLOŠÍK, Andrej. [Spotrebiteľské správanie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 319-320. Recenzia na: Spotrebiteľské správanie / Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák ; recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - ISBN 978-80-89710-18-8.
  článok

  článok

 3. NGUYENOVÁ, Natália. Diferencie spotrebiteľského správania obyvateľov miest a vidieka : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2015. 99 s.
  kniha

  kniha

 4. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Spotrebiteľské správanie. Recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 401 s. [22,89 AH]. VEGA 1/0652/10, VEGA 1/0418/11, VEGA 1/0612/12. ISBN 978-80-89710-18-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 5. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Nákupné správanie seniorov: pohľad zblízka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 290-302 CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
  článok

  článok

 6. BARÁNKOVÁ, Nikola. Vplyv presvedčovacej komunikácie na informačné a nákupné správanie spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. KODUŠOVÁ, Beáta. Faktory návštevnosti vybranej prevádzkovej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2014. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. TUMIDALSKÁ, Michaela. Miesto produkcie domácností pri uspokojovaní potrieb slovenských rodín : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKULÍKOVÁ, Lenka. Faktory fungovania efektívneho e-shopu v oblasti produkcie informačných technológií : dizertačná práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2014. 164 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar et al. Strategický marketing. Recenzenti: Kornélia Richterová, Róbert Hölcz. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 349 s. [20,63 AH]. Economics. VEGA 1/0652/12. ISBN 978-80-89710-07-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 4]