Výsledky vyhľadávania

 1. DUBOVSKÁ, Miriama - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv vybraných aspektov na pracovnú mobilitu a dopady industry 4.0 na procesy zamestnanosti v rámci partnerstva EURES-T Beskydy. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 100-110 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 2. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  článok

  článok

 3. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Development of Wages in the Slovak Republic - National and Regional View. In Economic and Social Development 2019. International Scientific Conference. Economic and Social Development 2019 : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. ISSN 1849-7535, pp. 50-62 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Aspekty pracovnej mobility v oblasti EURES-T Beskydy s akcentom na vybrané pracovné a životné podmienky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 1805-0638, 2019, roč. 8, č. 1, s. 43-49 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 6. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Súčasný stav a vývoj sociálneho dialógu v kontexte meniacich sa požiadaviek na pracovnú silu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 78-96 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - MAYEROVÁ, Kamila. Labor Mobility of Foreigners in Slovak Republic. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2019, vol. 5, pp. 55-64. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 9. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - YUCESAHIN, Mustafa Murat. Labour Market Disadvantages Faced by Migrant Workers from Czech Republic, Hungary, and Slovakia in Britain. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 585-594. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 10. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Destination Marketing and Policies Attracting High-Skilled Individuals in Germany and Singapore. In Transnational Marketing Journal. - London : Transnational Press London. ISSN 2041-4684, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 229-244. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok