Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Challenges of the Current Stage of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 2. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Štruktúrne zmeny pracovnej sily v priemyselnej výrobe vplyvom Industry 4.0. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 167-174 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Governance in Slovakia During the COVID-19 Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2021, vol. 18, no. 3, pp. 331-338 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 4. KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Young People on the Labour Market: Current Trends. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, s. 73-79 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  článok

  článok

 6. DUBOVSKÁ, Miriama - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv vybraných aspektov na pracovnú mobilitu a dopady industry 4.0 na procesy zamestnanosti v rámci partnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 100-110 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - HYŽOVÁ, Simona. Wage Development in Slovakia, Selected Influential Factors. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 56-66 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - HRNČIAR, Michal. Zmena zručností a kompetencií ľudskej práce v sektore dopravy a logistiky vplyvom inovácií do roku 2030+. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 112-121. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 9. RIEVAJOVÁ, Eva - VYHNIČKA, Jaroslav. Podnikateľské prostredie v kontexte vplyvu na zamestnanosť. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 154-168. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 10. MIŠÍKOVÁ, Barbora. Rodová segregácia na trhu práce v Slovenskej republike a komparácia s vybranými štátmi Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha