Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Štruktúrne zmeny pracovnej sily v priemyselnej výrobe vplyvom Industry 4.0. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 167-174 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Challenges of the Current Stage of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, s. [1-8] online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 3. DUBOVSKÁ, Miriama - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv vybraných aspektov na pracovnú mobilitu a dopady industry 4.0 na procesy zamestnanosti v rámci partnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 100-110 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. MIŠÍKOVÁ, Barbora. Rodová segregácia na trhu práce v Slovenskej republike a komparácia s vybranými štátmi Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - HRNČIAR, Michal. Zmena zručností a kompetencií ľudskej práce v sektore dopravy a logistiky vplyvom inovácií do roku 2030+. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 112-121. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 6. RIEVAJOVÁ, Eva - VYHNIČKA, Jaroslav. Podnikateľské prostredie v kontexte vplyvu na zamestnanosť. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 154-168. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 7. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila - RIEVAJOVÁ, Eva. Regional View on Housing of the Maginalized Roma Population in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 14, pp. 1-24 online. VEGA 1/0251/19, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - HYŽOVÁ, Simona. Wage Development in Slovakia, Selected Influential Factors. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 56-66 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 9. KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Young People on the Labour Market: Current Trends. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, s. 73-79 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 10. MORVAY, Karol. Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Žák. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 107 s. [6,55 AH]. VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-225-4765-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 0]