Výsledky vyhľadávania

 1. JÁNOŠ, Daniel. Rok eura. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 673.
  článok

  článok

 2. JÁNOŠ, Daniel. Transformácia medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 5-6, s. 299-312.
  článok

  článok

 3. JÁNOŠ, Daniel. Novela zákona o cenných papieroch a zákon o Úrade pre finančný trh. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2000. ISSN 1335-7034, 2000, č. 12, s. 28-29.
  článok

  článok

 4. JÁNOŠ, Daniel. Osobitná sadzba dane. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 2, s. 144-178.
  článok

  článok

 5. JÁNOŠ, Daniel - MÄSIAROVÁ, Terézia. Cudzie zdroje financovania: tiché spoločenstvo a finančný lízing. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 3, s. 216-220.
  článok

  článok

 6. JÁNOŠ, Daniel. Dokumentárny akreditív ako forma platobného styku. In Dane a právo v praxi. - Bratislava : ADORE Slovakia, 2000. ISSN 1335-2539, 2000, roč. 5, č. 7, s. 12-13.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠ, Daniel. Spôsoby zdanenia autorských honorárov. In Dane a právo v praxi. - Bratislava : ADORE Slovakia, 2000. ISSN 1335-2539, 2000, roč. 5, č. 8, s. 10-12.
  článok

  článok

 8. JÁNOŠ, Daniel. Viete čo je teória komparatívnych výhod? In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 2, s. 219-223.
  článok

  článok

 9. JÁNOŠ, Daniel. Lízing a EURO. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 3, s. 222-223.
  článok

  článok

 10. JÁNOŠ, Daniel. Forfaiting - účinný nástroj financovania pohľadávok. In Dane a právo v praxi. - Bratislava : ADORE Slovakia, 2000. ISSN 1335-2539, 2000, roč. 5, č. 2, s. 13-17.
  článok

  článok