Výsledky vyhľadávania

 1. DANKOVÁ, Katarína - SERVÁTKA, Maroš. The House money effect and negative reciprocity. In Journal of economic psychology. - Amsterdam : Elsevier, 2015. ISSN 0167-4870, Jun 2015, vol. 48, pp. 60-71.
  článok

  článok


 2. KNOWLES, Stephen - SERVÁTKA, Maroš. Transaction costs, the opportunity cost of time and procrastination in charitable giving. In Journal of public economics. - Lausanne : Elsevier, 2015. ISSN 0047-2727, May 2015, vol. 125, pp. 54-63.
  článok

  článok


 3. Bratislava Economic Meeting 2010. International Scientific Conference. Proceedings of Bratislava Economic Meeting 2010 International Scientific Conference : Bratislava, 25 and 26 June 2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. [90] s. ISBN 978-80-225-2987-7.

 4. KOVÁČ, Urban - PÉLIOVÁ, Jana - SERVÁTKA, Maroš. Svetoví ekonómovia na Slovensku. In Private banking times. - Bratislava : Tatra banka, a. s., 2009, 2009, č. október, s. 56-57.
  článok

  článok


 5. KOVÁČ, Urban - SERVÁTKA, Maroš. Inštitucionálna ekonómia. In Private banking times. - Bratislava : Tatra banka, a. s., 2009, 2009, č. október, s. 36-37.
  článok

  článok


 6. BENHAM, Alexandra et al. Institutional economics: a crucial tool for understanding economic development. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 603-607.
  článok

  článok


 7. KOVÁČ, Urban - SERVÁTKA, Maroš - VADOVIČ, Radovan. 1 st. Bratislava Economic Meeting. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 5, s. 531-533.
  článok

  článok


 8. SERVÁTKA, Maroš. Nezávislé ekonomické inštitúty poukazujú na negatívne tendencie v. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 14. januára 1998, roč. 8, č. 3, s. 5A.
  kniha

  kniha