Výsledky vyhľadávania

 1. MORITA, Hodaka - SERVÁTKA, Maroš. Investment in Outside Options as Opportunistic Behavior: an Experimental Investigation [elektronický zdroj]. 1st edition. Rochester, 2018. online 40 s. [30 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. SERVÁTKA, Maroš - COX, James C. - VADOVIČ, Radovan. Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses To Acts of Commission Versus Acts of Omission. Aut. Radovan Vadovič. In Experimental Economics : A Journal of the Economic Science Association. - Cham : Springer International Publishing AG. ISSN 1386-4157, March 2017, vol. 20, no. 1, pp. 1-18 online.
  článok

  článok


 3. DANKOVÁ, Katarína - SERVÁTKA, Maroš. The House money effect and negative reciprocity. In Journal of Economic Psychology : Research in Economic Psychology and Behavioral Economics. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0167-4870, Jun 2015, vol. 48, pp. 60-71.
  článok

  článok


 4. KNOWLES, Stephen - SERVÁTKA, Maroš. Transaction costs, the opportunity cost of time and procrastination in charitable giving. In Journal of public economics. - Lausanne : Elsevier, 2015. ISSN 0047-2727, May 2015, vol. 125, pp. 54-63.
  článok

  článok


 5. Bratislava Economic Meeting 2010. International Scientific Conference. Proceedings of Bratislava Economic Meeting 2010 International Scientific Conference : Bratislava, 25 and 26 June 2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. [90] s. ISBN 978-80-225-2987-7.

 6. KOVÁČ, Urban - PÉLIOVÁ, Jana - SERVÁTKA, Maroš. Svetoví ekonómovia na Slovensku. In Private banking times. - Bratislava : Tatra banka, a. s., 2009, 2009, č. október, s. 56-57.
  článok

  článok


 7. KOVÁČ, Urban - SERVÁTKA, Maroš. Inštitucionálna ekonómia. In Private banking times. - Bratislava : Tatra banka, a. s., 2009, 2009, č. október, s. 36-37.
  článok

  článok


 8. BENHAM, Alexandra et al. Institutional economics: a crucial tool for understanding economic development. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 603-607.
  článok

  článok


 9. KOVÁČ, Urban - SERVÁTKA, Maroš - VADOVIČ, Radovan. 1 st. Bratislava Economic Meeting. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 5, s. 531-533.
  článok

  článok


 10. SERVÁTKA, Maroš. Nezávislé ekonomické inštitúty poukazujú na negatívne tendencie v. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 14. januára 1998, roč. 8, č. 3, s. 5A.
  kniha

  kniha