Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 323  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0029309^"
 1. OLEXOVÁ, Cecília. [Recenzia publikácie „Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom“]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 44 online. Recenzia na: Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia / Michal Stričík, Monika Bačová, Monika Čonková, Branislav Kršák ; recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. - ISBN 978-80-248-4359-9.
  článok

  článok

 2. FLOREKOVÁ, Patrícia. Zdravotné poistenie v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. HALLÉROVÁ, Viktória. Zhodnocovanie komunálnych odpadov v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVÁČOVÁ, Lenka. Komparácia vývoja úverov domácností v bankách na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru : k projektu VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 73 s. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-225-4677-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. STRIČÍK, Michal et al. Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia. Recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 304 s. [13,6 AH]. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-248-4359-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 7. BESTER, Štefan et al. Podnikanie pri nakladaní s odpadom. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 10-13 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 8. FECÁK, Pavol - BŽANOVÁ, Klaudia - STRIČÍK, Michal. Nakladanie s odpadmi. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 14-16 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 9. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Zhodnocovanie odpadu. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 21-25 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 10. MESAROŠ, Marko - CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita života. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 26-30 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.