Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Drahé kovy ako investičná príležitosť. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 2, s. 9-21 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Environment Charge and Covid. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 3. BIKÁR, Miloš - KALUSOVÁ, Lenka. Asset Allocation in the Financial and Non-Financial Companies. Reviewers: Hussam Musa, Anna Polednáková. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 183 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7676-015-8.
 4. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Financial Environment for Selective Excise Taxes. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 464-474 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 5. POLEČOVÁ, Petra - BIKÁR, Miloš - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier. Recenzovali: Mária Režňáková, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 175 s. [12,29 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4884-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. POLEDNÁKOVÁ, Anna - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Ľudské zdroje a synergický efekt v procese fúzií a akvizícií. Recenzenti: Miroslava Szarková, Miloš Bikár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 70 s. [5,16 AH]. VEGA 1/0447/19, VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4779-6. [Počet ex. : 17, z toho voľných 13, prezenčne 3]
 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. The Smart Mobility Industry Strategic Trends. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 84-95 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. KMEŤKO, Miroslav - BIKÁR, Miloš. Kedy investori považujú za riziko zapnuté. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4694-2, s. 19-22 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzenti: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 2. rozšírené vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [148 s.] [7,68 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7598-254-4.
 10. PARAJKA, Lukáš. Dlhodobá výkonnosť akciových indexov : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Bikár. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha