Výsledky vyhľadávania

 1. BOLGÁČ, Ján. Analýza produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 5-24 online.
  článok

  článok

 2. LIPKOVÁ, Veronika. Mzdová diferenciácia podľa pohlavia a krajov SR v rokoch 2000 – 2017 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. PAVLÍK, Michal. Využitie indexnej analýzy pri hodnotení produktivity práce podľa SK NACE v rokoch 2000 – 2017 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. KLIMENTOVÁ, Adriána. Analýza finančných ukazovateľov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. GLASOVÁ, Veronika. Porovnanie regiónov Slovenska z pohľadu dosiahnutého HDP na obyvateľa v rokoch 2000 – 2016 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. GÁLFYOVÁ, Nikoleta. Porovnanie úplných nákladov práce na Slovensku za roky 2000 - 2017 z pohľadu krajov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. BOLGÁČ, Ján. Vývoj produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 4-16.
  článok

  článok

 8. BOLGÁČ, Ján. Analýza produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 5-24.
  článok

  článok

 9. SODOMOVÁ, Eva - COSS, Soňa - BOLGÁČ, Ján. Hospodárska štatistika II. Recenzenti: Peter Ďurka, Ľubica Hurbánková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 161 s. [8,95 AH]. ISBN 978-80-225-4607-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 10. JANKOVIČOVÁ, Dominika Barbara. Porovnanie regiónov Slovenska z pohľadu dosiahnutého HDP na obyvateľa v rokoch 2010 – 2016 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha