Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJKOVIČ, Marek et al. Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0519/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0519/12.
 2. BAČOVÁ, Monika - BRIČOVÁ, Zuzana. Selected aspects of employment of university graduates in the labor market. In Clinical Social Work. - Vienna : International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP, 2013. ISSN 2076-9741, 2013, vol. 4, no. 2, pp. 41-53 online.
  článok

  článok

 3. BRIČOVÁ, Zuzana. Business English – odborná angličtina na vysokých školách ekonomického zamerania. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. BAČOVÁ, Monika - BRIČOVÁ, Zuzana. Finančné vedomosti ako súčasť finančnej gramotnosti vysokoškolákov. In Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl : recenzovaný monotematický nekonferenčný zborník vedeckých prác k projektu VEGA č. 1/0474/12 Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3805-3, s. 27-33 [CD-ROM]. VEGA 1/0474/12.
  článok

  článok

 5. BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika - BRIČOVÁ, Zuzana. Financial literacy of students in Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In The 7th international days of statistics and economics : conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech republic. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 978-80-86175-87-4, s. 51-60 [online]. VEGA 1/0474/12. Dostupné na : <http://msed.vse.cz/files/2013/177-Bacova-Monika-paper.pdf>
  článok

  článok

 6. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva - BRIČOVÁ, Zuzana. Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2013. ISSN 1728-6239, 2013, no. 11-12, pp. 62-66 online.
  článok

  článok

 7. BRIČOVÁ, Zuzana - URBANČÍKOVÁ, Kristína. Manažment výuky cudzích jazykov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality III. (2012) : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia univerzitného vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 6. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3441-3, s. 57-64.
  článok

  článok

 8. URBANČÍKOVÁ, Kristína - BRIČOVÁ, Zuzana. The art of business communication or speaking successfully on your feet. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód III : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.4.2012, Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, 2012. ISBN 978-80-225-3440-6, s. 65-70.
  článok

  článok

 9. PRIVIDIOVÁ, Eva. Business correspondence. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 119 s. [5,199 AH]. ISBN 978-80-225-3488-8. [Počet ex. : 35, z toho voľných 16, prezenčne 3]
 10. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar - BRIČOVÁ, Zuzana. Vplyv angličtiny na vývoj nemeckého jazyka - Denglisch. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód II : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.-15.4.2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2011. ISBN 978-80-225-3235-8, s. 73-77.
  článok

  článok