Výsledky vyhľadávania

 1. BALOGH, Marcel. Vplyv dlhovej krízy na vývoj príjmových nerovností v krajinách eurozóny : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. DIANIŠKA, Peter. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na príjmové nerovnosti : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 3. JOZEFOVIČOVÁ, Anastázia. Pripravenosť Slovenska na štvrtú priemyselnú revolúciu : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 4. JANČULA, Roman. Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálne nerovnosti : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 5. KRÁTKY, Matej. Konkurenčná schopnosť exportu zo SR : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 6. TOMANOVÁ, Michaela. Fiškálna konsolidácia a jej vplyv na ekonomický rast vybraných krajín eurozóny : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. BALIAK, Matúš. Vzťah ekonomickej výkonnosti a príjmovej nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 8. FRANCISTI, Ivan. Pripravenosť Srbska na vstup do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 9. URBÁNEKOVÁ, Lucia. Silné a slabé stránky konkurenčnej schopnosti EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 10. VOJTAŠŠÁKOVÁ, Patrícia. Vplyv daní na proces fiškálnej konsolidácie v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha