Výsledky vyhľadávania

 1. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 125-132 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte VIII. : prirovnávacie vety. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 2, s. 8-17 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckých odborných ekonomických textoch Prípustkové a účinkové vety. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 7, s. 15-21.
  článok

  článok

 4. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety príslovkové účelové IV. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIV. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89328-96-3, s. 11-17 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte III. Časové vety. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 2, s. 8-15 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte V. Príčinné vety. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 9-16 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckomm odbornom ekonomickom texte VI. Spôsobové vety. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 3, s. 17-23 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Textová kohézia : koreláty v podmetových a predmetových vetách. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2013. ISSN 1338-6743, 2013, roč. 2, č. 4, s. 43-49.
  článok

  článok

 9. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Spomienka na Zdenku Kanisovú (1949-2013). In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2013. ISSN 1338-6743, 2013, roč. 2, č. 4, s. 117-118.
  článok

  článok

 10. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte II. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2013. ISSN 1337-9321, 2013, roč. 5, č. 4, s. 7-18 CD-ROM.
  článok

  článok