Výsledky vyhľadávania

 1. ODVARKOVÁ, Monika. Globalisierung und interkulturelle Kompetenz : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Peczeová. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha


 2. PECZEOVÁ, Eleonóra. Všeobecnovedná lexika v odbornom texte. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8, s. 102-106 [CD-ROM].
  článok

  článok


 3. PECZEOVÁ, Eleonóra. Internacionalizmy v odbornom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3, s. 236-241.
  článok

  článok


 4. MARŠOVÁ, Anna. Die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation im interkulturellen Umfeld : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Peczeová. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha


 5. MRAVÍKOVÁ, Martina. Einfluss der Kulturunteschiede auf die Tätigkeit in internationalen Unternehmen : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Peczeová. Bratislava, 2012. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. PECZEOVÁ, Eleonóra. Štylistická signifikantnosť gramatických kategórií substantíva v odbornom texte. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-73-4, s. 94-100.
  článok

  článok


 7. KOZLOVÁ, Ľubomíra - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Fachsprache Deutsch für Fortgeschrittene I. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011, dotlač 2012. 81 s. ISBN 978-80-225-3461-1. [Počet ex. : 22, z toho voľných 19, prezenčne 3]

 8. PECZEOVÁ, Eleonóra. Euphemismen in der Sprache. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 110-116.
  článok

  článok


 9. PECZEOVÁ, Eleonóra. Substantívum v lexike odborného jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium X. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-61-1, s. 92-100.
  článok

  článok


 10. KUNOVSKÁ, Ingrid - MRÁZOVÁ, Mária - PECZEOVÁ, Eleonóra. Prehľad nemeckej gramatiky s cvičeniami. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 180 s. [9.838 AH]. ISBN 978-80-225-3348-5. [Počet ex. : 31, z toho voľných 27, prezenčne 4]