Výsledky vyhľadávania

 1. HALAŠOVÁ, Darina. Analýza lexiky používanej v hospodárskych vzťahoch krajín Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Grossmanová. Bratislava, 2017. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. GROSSMANOVÁ, Marta. Sémantická charakterizácia anglického ekonomického jazyka na základe sufixálnej morfémy. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 18-21 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. The Role of the mother tongue in teaching foreign languages. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 22-41.
  článok

  článok

 4. SÁNCHEZ PRESA, Mónica - PAĽKOVÁ, Jana. Intercultural communication as part of professional language training for economists and managers in higher education. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 79-110 [1,56 AH].
  článok

  článok

 5. BLÁHOVÁ, Mária. New aspects for finding work - life balance. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 111-124.
  článok

  článok

 6. LIŠKOVÁ, Danuša - PAULEOVÁ, Milada. German stock exchange vocabulary (A comparative analysis based on media research). In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 139-156.
  článok

  článok

 7. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Cross-cultural research for studying culture as a shared-meaning system. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 166-184.
  článok

  článok

 8. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Preface. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 5-6.
  článok

  článok

 9. SAGEDER, Dagmar. Applying Kolb's experiential learning cycle in language teaching. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 7-21.
  článok

  článok

 10. KUNOVSKÁ, Ingrid. Media text in teaching foreign languages. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 42-49.
  článok

  článok