Výsledky vyhľadávania

 1. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - ČAJKOVÁ, Andrea. Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-77.
  článok

  článok

 2. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Súčasné problémy volebného systému a možnosti ich celostného riešenia. In Management challenges in the 21st century. international research conference. 9th International Research Conference : Management challenges in the 21st century: innovation and innovative processes in business, public administration and educational organizations: Bratislava, April 27, 2017. - Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2017. ISBN 978-80-89306-34-3, p. 54-61 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - VYDROVÁ, Janka. The Importance of holistic managerial competence and social maturity in human crisis. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 15, no. 1, pp. 163-173.
  článok

  článok

 4. PORVAZNÍK, Ján. Genetické Predpoklady celostnej komeptentnosti? In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 4, s. 1.
  článok

  článok

 5. PORVAZNÍK, Ján - VYDROVÁ, Janka - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Celostní management. Recenzovali: Ivan Vágner, František Lipták. 6. přeprac. a dopl. vyd. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 364 s. [25,29 AH]. ISBN 978-80-8153-062-3.
 6. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Potreba a podmienky ohodnocovania celostnej manažérskej kompetentnosti. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 79-85.
  článok

  článok

 7. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana. General theory of systems, cybernetics and evaluation of human competence by solving present crisis problems of civilisation. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on new, challenges in management and organization. international conference. Procedia Social and Behavioral Sciences : the 3rd International conference on new, challenges in management and organization : Dubai 2 May 2016. - [s.l.] : Elsevier, 2016. ISSN 1877-0428, 2016, vol. 230, pp. 112-120 online.
  článok

  článok

 8. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - SKORKOVÁ, Zuzana. Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Recenzenti: Nadežda Jankelová, František Lipták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 157 s. [9,17 AH]. ISBN 978-80-225-4326-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. KOŠECKÝ, Tomáš. Vplyv nástrojov a metód hmotnej a nehmotnej motivácie na podnikateľskú činnosť : diplomová práca. Školiteľ: Ján Porvazník. Bratislava, 2016. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. PORVAZNÍK, Ján. Názory vybraných osobností na podnikateľstvo. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-3 online.
  článok

  článok