Výsledky vyhľadávania

 1. AUGUSTÍN, Michal. Návrh zlepšenia informačného systému vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. MAČUGA, Gabriel. Nové trendy v rozvoji informačných systémov podnikov a ich prínosy : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha


 3. ČARNICKÝ, Štefan. Využívanie cloud computingu v slovenských podnikoch. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 21-26 CD-ROM. VEGA 1/0828/17.
  článok

  článok


 4. MATFIAK, František. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. ARENDÁČ, Richard. Problémy a prínosy využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 6. ČARNICKÝ, Štefan. Trendy v oblasti business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. BOLEK, Vladimír et al. Determinanty kontinuálneho vzdelávania nezamestnaných v oblasti informačno-komunikačných technológií : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-16-107-00 : doba riešenia 01.05.2016-31.12.2016. Recenzenti: Štefan Čarnický, Mária Nikodemová. 1. vyd. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-107-00.

 8. OSVALDOVÁ, Denisa. Sociálno-ekonomická úroveň regiónov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. JÓNÁŠOVÁ, Erika. Regionálne disparity vo vybraných krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. HLAVATÝ, Štefan. Nové nástroje Business Intelligence a prínosy ich využívania v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha