Výsledky vyhľadávania

 1. MATFIAK, František. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ARENDÁČ, Richard. Problémy a prínosy využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BOLEK, Vladimír et al. Determinanty kontinuálneho vzdelávania nezamestnaných v oblasti informačno-komunikačných technológií : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-16-107-00 : doba riešenia 01.05.2016-31.12.2016. Recenzenti: Štefan Čarnický, Mária Nikodemová. 1. vyd. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-107-00.

 4. ČARNICKÝ, Štefan. Trendy v oblasti business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. OSVALDOVÁ, Denisa. Sociálno-ekonomická úroveň regiónov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. JÓNÁŠOVÁ, Erika. Regionálne disparity vo vybraných krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. HLAVATÝ, Štefan. Nové nástroje Business Intelligence a prínosy ich využívania v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. NÉMETHOVÁ, Ivana. Rozvoj elektronického obchodu v podnikoch na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. GERDOVÁ, Alexandra. Rozvoj informačno-komunikačných technológií v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ZGIBOR, Michal. Možnosti využitia mobilných zariadení v práci manažérov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2016. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha