Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 3]

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. JANKECH, Jozef. Prístupy k fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. KRIŽAN, Milan. Most successful stories of fiscal consolidation : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 5. FILIČKO, Dávid. Prístupy k meraniu potencionálneho produktu : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 6. OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek - ALEXY, Martin. Sustainability of the ELV processing system in the Slovak Republic and estimation of waste streams from the operation of passenger motor vehicles. In Engineering for environment protection. Medzinárodná vedecká konferencia. Engineering for environment protection : TOP 2017 Proceedings of abstract. - Bratislava : Spektrum STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, 2017. ISBN 978-80-227-4731-8, p. 46.
  článok

  článok


 7. OCHOTNICKÝ, Pavol - BOÓR, Matej. Fiškálne pravidlá a konkurencieschopnosť ekonomiky. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 2, s. 50-59. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 8. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2017. 133 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-66-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek - ALEXY, Martin. Sustainability of the ELV Processing System in the Slovak Republic and Forecasting of Waste Streams from the Operation of Passenger Motor Vehicles. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2017, č. 5, s. 452-467 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 10. OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. - Bratislava : SOPK, 2016. ISSN 1336-8117, 1. február 2016, roč. 25, č. 2, s. 10.
  článok

  článok