Výsledky vyhľadávania

 1. SURMA, Liudmila. Mediácia v medzinárodných sporoch. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 329-333 online.
  článok

  článok


 2. ZUBRO, Tetyana. Politická transformácia v postsovietskych krajinách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 351-355 online.
  článok

  článok


 3. PÁSZTOROVÁ, Janka. Fúzie a akvizície z pohľadu inovácií vo farmaceutickom priemysle. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 285-293 online.
  článok

  článok


 4. NESTORENKO, Tetyana - NESTORENKO, Olexandr - PÉLIOVÁ, Jana. Displaced and fake universities – experience of Ukraine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, pp. 265-271 online. Visegrad Fund 51601733.
  článok

  článok


 5. BACULÁKOVÁ, Kristína - VISKUPIČ, Jozef. Bratislava - potential and threats on the way to become smart city. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 6-13 online.
  článok

  článok


 6. BITTMANNOVÁ, Bianka. Čínske investície v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 23-31 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok


 7. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok


 8. BRAGA, Denys - DZIURA, Boris. Diffusion of innovation: theories, models and future directions. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 41-45 online.
  článok

  článok


 9. BROCKOVÁ, Katarína. Spolupráca ČĽR a SR v rámci platformy ’16+1’ na pozadí iniciatívy „Pás a cesta“. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 46-50 online.
  článok

  článok


 10. ČAS, Marcel. Model jadro-periféria ako východisko pre štúdium vnútorných ekonomických vzťahov EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 51-55 online. I-17-107-00.
  článok

  článok