Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína - VISKUPIČ, Jozef. Bratislava - potential and threats on the way to become smart city. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 6-13 online.
  článok

  článok

 3. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok

 4. BRAGA, Denys - DZIURA, Boris. Diffusion of innovation: theories, models and future directions. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 41-45 online.
  článok

  článok

 5. BROCKOVÁ, Katarína. Spolupráca ČĽR a SR v rámci platformy ’16+1’ na pozadí iniciatívy „Pás a cesta“. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 46-50 online.
  článok

  článok

 6. ČAS, Marcel. Model jadro-periféria ako východisko pre štúdium vnútorných ekonomických vzťahov EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 51-55 online. I-17-107-00.
  článok

  článok

 7. ČERI, Ladislav. Zvyšovanie obranných výdavkov a ich možný vplyv na slovenský priemysel. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 65-71 online.
  článok

  článok

 8. ČERNOTA, Mikuláš. Utečenci a životné prostredie: princípy rozhodovania a vybrané riešenia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 72-76 online.
  článok

  článok

 9. DRŽKA, Michal. Uplatňovanie výdavkového a dlhového pravidla v rámci SGP. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 97-106 online.
  článok

  článok

 10. DUDÁŠ, Tomáš. Čína - nastupujúca inovačná veľmoc. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 107-115 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok