Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 4. uprav. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017. 152 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03111-5.
 2. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 6. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [12,82 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-667-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. ĎURICOVÁ, Oľga. Postavenie predmetu ekonomické cvičenia v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 3-6 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová a Jolana Šabíková. 14. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 116 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-449-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová ... [et al.]. 3. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 309 s. [15,56 AH]. ISBN 978-80-10-02914-3.
 6. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 10. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 231 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-479-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 13. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 116 s. [7 AH]. Ekonómia, 547. ISBN 978-80-8168-215-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 12. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 116 s. [7 AH]. Ekonómia, 513. ISBN 978-80-8168-098-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. 9. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 239 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-064-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Učtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 7. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 90 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-063-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]