Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNÁRIK, Rastislav. Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015. ISSN 1802-5854, 2015, roč. 9, č. 2, s. 7-11.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej. [Kvalita života (teória, metodológia, empíria)]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 170-171. Recenzia na: Kvalita života : teória, metodológia, empíria : vedecká monografia / Mária Antalová ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3043-9.
  článok

  článok

 3. DUDOVÁ, Iveta. Európske sociálne systémy : semináre a cvičenia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 180 s. [10,384 AH]. ISBN 978-80-225-3376-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 4. KOŠTA, Ján et al. Aktuálne problémy trhu práce v Slovenskej republike po vstupe do Európskej menovej únie. Oponenti: Kajetána Hontyová, Michal Páleník. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. 282 s. [11,018 AH]. VEGA 2/0212/09, VEGA 2/0208/09. ISBN 978-80-7144-190-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. DUDOVÁ, Iveta. Európske sociálne systémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 228 s. [14,795 AH]. ISBN 978-80-225-3188-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 6. POLONYOVÁ, Simona. [Európska sociálna politika]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, Jún 2010, roč. 3, č. 2, s. 93-94. Recenzia na: Európska sociálna politika / Iveta Dudová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2817-7.
  článok

  článok

 7. ANTALOVÁ, Mária et al. Podpora výučby predmetu Kvalita života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA : projekt č. 199-025EU-4/2010 : trvanie projektu 1. 1. - 31. 12. 2010. Bratislava, 2010. [17] s. KEGA 199-025EU-4/2010.
 8. STANEK, Vojtech. [Európska sociálna politika]. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne. - 2010. ISSN 1337-9844, 2010, roč. 42, č. 8, s. 20. Recenzia na: Európska sociálna politika / Iveta Dudová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2817-7. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0116934/Socialne+poistenie+082010.pdf>
  článok

  článok

 9. ANTALOVÁ, Mária et al. Kvalita života : teória, metodológia, empíria : vedecká monografia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 246 s. [11,7 AH]. KEGA 199-025EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3043-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BEDNÁRIK, Rastislav et al. Stručný prehľad sociológie. Nitra : ENIGMA, 2009. 313 s. ISBN 978-80-89132-59-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]