Výsledky vyhľadávania

 1. LIPTÁK, František. Úvahy o výzve teórii manažmentu z pohľadu budúcnosti. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 104-109 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. PORVAZNÍK, Ján - VYDROVÁ, Janka - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Celostní management. Recenzovali: Ivan Vágner, František Lipták. 6. přeprac. a dopl. vyd. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 364 s. [25,29 AH]. ISBN 978-80-8153-062-3.

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. [Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-2 online. Recenzia na: Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy / Ján Porvazník, Ivana Ljudvigová, Zuzana Skorková ; recenzenti: Nadežda Jankelová, František Lipták. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4326-2.
  článok

  článok


 4. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - SKORKOVÁ, Zuzana. Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Recenzenti: Nadežda Jankelová, František Lipták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 157 s. [9,17 AH]. ISBN 978-80-225-4326-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. LIPTÁK, František. Podnikateľstvo : „predtým-teraz-potom“. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 30, s. 18-30.
  článok

  článok


 6. LIPTÁK, František. Manažment podľa cieľov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 27, s. 40-48.
  článok

  článok


 7. LIPTÁK, František. Manažérske problémy a čo s nimi? In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 28, s. 19-30.
  článok

  článok


 8. LIPTÁK, František. Súčasné problémy vysokého školstva na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 29, s. 118-122.
  článok

  článok


 9. PORVAZNÍK, Ján. Celostný manažment v globálnom prostredí. Recenzovali: Ivan Vágner, František Lipták. 6. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Milan Štefanko - IRIS, 2014. 362 s. [25,4 AH]. ISBN 978-80-8153-029-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 0, prezenčne 7]

 10. LIPTÁK, František. Potenciály Slovenska a šance ich racionálneho využitia. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 25, s. 64-71.
  článok

  článok