Výsledky vyhľadávania

  1. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy. 3. rozšír. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007, dotlač 2009. 294 s. Expert. ISBN 978-80-247-2196-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  2. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. rozšír. a aktualiz. vyd. Praha : GRADA PUBLISHING, 2002. 264 s. Expert. ISBN 80-247-0402-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  3. SURYNEK, Alois - KOMÁRKOVÁ, Růžena - KAŠPAROVÁ, Alena. Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. Praha : GRADA, 2000. 221 s. Expert. ISBN 80-247-9067-X. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 1]

  5. KOMÁRKOVÁ, Růžena - RYMEŠ, Milan - VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie trhu. Praha : Grada Publishing, 1998. 154 s. ISBN 80-7169-632-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  6. ŠTĚPOVÁ, Vlasta - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Jaký chceme nábytek? 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav obchod., 1988. 43 s. Knižnice VÚO, č.234. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  7. KOMÁRKOVÁ, Růžena - ŠTĚPOVÁ, Vlasta - VANÍČKOVÁ, Jana. Ekonomické aspekty druhého bydlení. Praha : Výzkumný ústav obchodu, 1987. 28 s. Knižnice VÚO, č. 216. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  8. KOMÁRKOVÁ, Růžena. Metody a techniky rychlých výzkumných sond. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav obchod., 1987. 28 s. Knižnice VÚO, Č.220. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  9. ŠTĚPOVÁ, Vlasta - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Proces zařizování bytu mladých domácností. Praha : Výzkumný ústav obchodu, 1984. 30 s. Knižnice VÚO, č. 183. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  10. KOMÁRKOVÁ, Růžena. Výživa a mladá generace. Praha : Výzkumný ústav obchodní, 1984. 26 s. Knižnice VÚO, č. 177. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]