Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Oskar. Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2013. 273 s. ISBN 978-80-7121-344-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. NOVOTNÝ, Oskar - KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Úroveň vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva v podmienkach Slovenskej republiky a ekonomické podmienky rozvoja vzdelanosti vo vzťahu k ostatným krajinám OECD. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. ISSN 1335-2741, 2013, roč. 16, č. 3, s. 38-58.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Oskar. Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane). Zodpovedný redaktor Ján Tazberík. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2012. 174 s. ISBN 978-80-7121-340-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. NOVOTNÝ, Oskar. Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2011. 226 s. ISBN 978-80-7121-333-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Prvý rok SR v eurozóne : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Editori: Mária Neuwithová, Ingrid Brocková, Ján Koper. Bratislava : Ševt, a. s., 2010. [53 s.]. ISBN 978-80-8106-018-2.
 6. NOVOTNÝ, Oskar. Nárast skrytého verejného dlhu voči kultúre v SR a možnosti globálneho riešenia situácie. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISSN 1335-2741, 2009, roč. 12, č. 3, s. 154-164.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Oskar. Súkromné výdavky domácností na kultúru. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. 239 s. ISBN 80-7121-311-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. NOVOTNÝ, Oskar. Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru : (nerovnosti podpory kultúry z lokálnych verejných zdrojov a jej širšie ekonomické a kultúrnopolitické súvislosti v SR v porovnaní s členskými krajinami Rady Európy). Bratislava : Národné osvetové centrum, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7121-296-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. NOVOTNÝ, Oskar. Podpora kultúry z lokálnych verejných zdrojov. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2007. ISSN 1335-2741, 2007, roč. 10, č. 3-4, s. 18-39.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÝ, Oskar. Verejné výdavky na kultúru : komparatívna štúdia o globálnych a teritoriálnych parametroch a trendoch v SR a v členských krajinách Rady Európy. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2006. 160 s. ISBN 80-7121-262-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]