Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHOVÁ, Eva - LISÝ, Peter. Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii. Bratislava : Iura Edition, 2009. 157 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-246-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 2. IŠA, Ján - OKÁLI, Ivan. Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu Slovenska do eurozóny. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233, 2008, roč. 56, č. 3, s. 318-344.
  článok

  článok

 3. IŠA, Ján. Harmonizácia daní alebo daňová konkurencia v Európskej únii? In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 76-91.
  článok

  článok

 4. WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky. Recenzenti: Peter Baláž, Vladimír Gonda. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. 301 s. VEGA 2/6048/27, 2/6049/27, 2/6050/27. ISBN 978-80-7144-166-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 5. WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : prínosy informačných technológií a hrozby klimatických zmien. Recenzenti: Peter Baláž, Eva Klvačová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 332 s. VEGA 2/6048/6, VEGA 2/6050/6, VEGA 2/6049/6. ISBN 978-80-7144-159-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor - jeden z prvých kritikov monetarizmu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. IŠA, Ján. Walter Wolfgang Heller : ekonomická teória v službách hospodárskej politiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Február 2006, roč. 14, č. 2, s. 25-28.
  článok

  článok

 8. IŠA, Ján. Ekonómia v novej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Január 2006, roč. 14, č. 1, s. 28. Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
  článok

  článok

 9. IŠA, Ján. Menová integrácia a ekonomický rast. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 48-53.
  článok

  článok

 10. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárskopolitická alternatíva neoklasickej ekonómie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 9, s. 853-869.
  článok

  článok