Výsledky vyhľadávania

  1. BARTOŠ, Michael - KUŠOVÁ, Drahomíra - TĚŠITEL, Jan. Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 103-108. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
    článok

    článok

  2. FORMAN, Richard T.T. - GORDON, Michel. Krajinná ekologie. Prekl. Jan Těšitel. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]