Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta - ŠKVRNDA, František, ml. Filozofia. Recenzenti: Erich Mistrík, Milan Kurucz. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 104 s. [6,76 AH]. ISBN 978-80-225-4667-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. IVÁN, Ondrej. Kultúrna identita Katalánska v komparácii s majoritnou španielskou kultúrou : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. FERČÁKOVÁ, Anna. Kultúrny región menšinových skupín vo Vyšehradskej skupine štátov : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. POLÁKOVÁ, Katarína. Liberálny multikulturalizmus v Kanade počas vlády Pierra Trudeaua : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Súčasný fenomén nekultúrnej politiky v kontexte diskusií o Globálnom rámci bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 760-766 online.
  článok

  článok

 7. KOCHAJDOVÁ, Monika. Medzikultúrne odlišnosti v diplomatických protokoloch Indie a Číny : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. NADERER, Alexandra Susanne. Kultúrna politika verzus ne-politika Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. VANČOVÁ, Kristína. Konfucianizmus ako determinujúci faktor v dejinách čínsko-japonských vzťahov : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. RUDNAYOVÁ, Lucia. Multikulturalizmus v Kanade počas vlády Pierrea Trudeaua : diplomová práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha