Výsledky vyhľadávania

 1. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 2. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. 0 Komparace vlivu PZI zemí V4 na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance / Comparison of FDI Influence. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 4, s. 40-64.
  článok

  článok

 3. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. MARKOVÁ, Jana. Čtvrt století našeho členství v Mezinárodním měnovém fondu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 6, s. 75-91.
  článok

  článok

 5. HRVOĽOVÁ, Božena - MARKOVÁ, Jana - HRONEC, Miloslav. Aktualizácia zdrojov informácií pre podnikateľskú metódu stanovenia všeobecnej hodnoty podniku. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X, 2013, roč. 17, č. 3, s. 2-6.
  článok

  článok

 6. HRVOĽOVÁ, Božena - MARKOVÁ, Jana. Informačné zdroje pre výnosovú metódu ohodnocovania akcií. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Leto 2012, roč. 12, č. 2, s. 7-10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157768/FM-LETO-2012.pdf>
  článok

  článok

 7. GERTLER, Ľubomíra. [Ceny a hodnoty akcií]. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 2, s. 158-159. Recenzia na: Ceny a hodnoty akcií / Božena Hrvoľová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2747-7.
  článok

  článok

 8. MARKOVÁ, Jana. Nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov pokračuje aj v prvom kvartáli roku 2010. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Leto 2010, roč. 10, č. 2, s. 58-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115498/FM2010-2.pdf>
  článok

  článok

 9. HRVOĽOVÁ, Božena - MARKOVÁ, Jana - ZACHAR NINČÁK, Lucia. Návrh nového výnosu do výnosovej (podnikateľskej) metódy ohodnocovania akcií. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č. 2-3, s. 11-16.
  článok

  článok

 10. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 427 s. [26,94 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-15-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 7, prezenčne 4]