Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Nákup v podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 451-452. Recenzia na: Nákup v podniku / Milan Oreský ; recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3758-2.
  článok

  článok

 2. ORESKÝ, Milan. Nákup v podniku. Recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 199 s. [12,16 AH]. ISBN 978-80-225-3758-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 3. ORESKÝ, Milan. Teoretické a praktické aspekty nákupu na trhu podnikateľských subjektov a model nákupu v podniku : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 90 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3345-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 4. MATUŠOVIČ, Marián - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 769-782.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČ, Marián - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Kolektívne investovanie - najdynamickejšie sa rozvíjajúca časť finančného trhu v SR. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2005. ISSN 1336-1864, 2005, roč. 3, č. 1-2, s. 18-20.
  článok

  článok

 6. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Manažment obchodnej firmy : zbierka príkladov a prípadových štúdií. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 222 s. ISBN 80-225-1074-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. KITA, Jaroslav et al. Marketing : príklady a prípadové štúdie. Bratislava : Ekonóm, 1996. 136 s. ISBN 80-225-0741-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Vybrané kapitoly a príklady z organizácie práce na počítači. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1991. 129 s. ISBN 80-225-0274-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]