Výsledky vyhľadávania

 1. DVOŘÁČEK, Jiří - SLUNČÍK, Peter. Podnik a jeho okolí : jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha : C. H. Beck, 2012. xvii, 173 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-224-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. DVOŘÁČEK, Jiří - TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Praha : C. H. Beck, 2010. 183 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-010-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. ŠIMAN, Josef - PETERA, Petr. Financování podnikatelských subjektů : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, 2010. xvii, 192 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-117-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. DVOŘÁČEK, Jiří. Outsourcing a offshoring ve světle hospodářske krize. In Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. a 2. októbra 2009 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, 2009. ISBN 978-80-969320-9-2, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. DVOŘÁČEK, Jiří. Riziko a jeho řízení v organizacích. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP = scientific journal of Faculty of Economy and Business the Bratislava University of Law. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2007. ISSN 1337-4990, 2007, roč. 1, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 7. DVOŘÁČEK, Jiří. Vývoj zpracovatelského průmyslu a průmyslových podniků na počátku 21. století. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0572-3043, 2007, roč. 15, č. 2, s. 6-16.
  článok

  článok

 8. DVOŘÁČEK, Jiří. Společné a nadnárodní podniky. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2006. 199 s. ISBN 80-245-1029-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 9. DVOŘÁČEK, Jiří. Medzinárodné podnikanie - Spoločné a nadnárodné podniky. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. 184 s. Ekonomické učebnice. ISBN 80-88931-59-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v Evropské unii. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. 158 s. ISBN 80-245-0818-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]