Výsledky vyhľadávania

 1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0ZEiyJCHtB> ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. HORNICKÁ, Renáta et al. Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS. Recenzovali: Jan Doležal, Radka Loja. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 348 s. [17,225 AH]. ISBN 978-80-7357-969-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 3. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012. 526 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZTORFjaFPB> ISBN 978-80-247-4275-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 4. DOLEŽAL, Jan. Kodaň, a co dál? : Nesplněná očekávání a výhledy do budoucna. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0543-7962, 2010, roč. 34, č. 3, s. 4-6. Dostupné na : <http://www.iir.cz/upload/MP/MPArchive/2010/MP03_10.pdf>
  článok

  článok

 5. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. Praha : Grada Publishing, 2009, dotlač 2010. 509 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 6. DOLEŽAL, Jan - FIREŠ, Bohuslav - MÍKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. 1. vyd. Praha : Grada, 1992. 301 s. ISBN 80-85623-10-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. DOLEŽAL, Jan. Analýza finanční situace podniku. In Účetnictví - Účtovníctvo, 1991, roč. 26, č. 6, s. 192-197.
  článok

  článok

 8. FIREŠ, Bohuslav - MÍKOVÁ, Marie - DOLEŽAL, Jan. Sbírka příkladů a případových studií z účetnictví kapitalistickeho podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 131 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 9. ZAVADIL, Vilém - DOLEŽAL, Jan. Úlohy a příklady z rozboru v hospodářskych organizacích. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 281 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 10. DOLEŽAL, Jan - ZELENKA, Vladimír. Základy účetnictví v příkladech a úlohách. 2. přeprac. vyd. Praha : VŠE - Fakulta řízení, 1988. 200 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]