Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava - KUŠNÍR, Peter. Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. KUŠNÍR, Peter. Selected Theoretical Aspects of Company Valuation. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 10-46 [2,15 AH ]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 3. KUŠNÍR, Peter et al. Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. Reviewers: Anna Schultzová, Katarína Belanová, Pawel Trawicki. 1st Edition. Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. 208 s. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-83-944614-9-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 4. KUŠNÍR, Peter. Ohodnocovanie spoločností pri akvíziciách v investičnom bankovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : záverečná správa projektu VEGA 1/0443/15 : začiatok riešenia: január 2015; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2019. [16 s.]. VEGA 1/0443/15.
 6. KUŠNÍROVÁ, Jana - KUŠNÍR, Peter. Daňová sadzba ako indikátor výnosov korporátnej dane (Slovenská republika a Nemecká spolková republika). In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 7. KUŠNÍR, Peter. Vplyv daní na ocenenie spoločností v Slovenskej republike. Peter Kušnír. In Nové výzvy v oblasti verejných financií. Workshop. Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 11. novembra 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3998-2, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KUŠNÍR, Peter. Obchodovanie s indexovými fondami na kapitálových trhoch. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-8].
  článok

  článok

 9. KLIMIKOVÁ, Mária. [Investičné a hypotekárne bankovníctvo]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Január 2009, roč. 17, č. 1, s. 26. Recenzia na: Investičné a hypotekárne bankovníctvo / Božena Chovancová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-223-8.
  článok

  článok

 10. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investičné a hypotekárne bankovníctvo. I. Investičné bankovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2008. 251 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-223-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 2]