Výsledky vyhľadávania

  1. IVANIČKA, Koloman. European trends and our prospects and interests in integrating Europe. Preklad Tatiana Laskovičová. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2938-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
  2. IVANIČKA, Koloman. Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2937-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
  3. TIMURA, Vladimír. Vydávanie výrobných podkladov na počítači IBM PC : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Tatiana Varcholová. Košice, 1991. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha