Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef et al. Use of Statistical Methods as an Educational Tool in the Financial Management of Enterprises in the Implementation of International Financial Reporting Standards. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 819-826 online. VEGA 1/0376/17, I-19-110-00.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 3. SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Daňové reformy vo svete. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 1, s. 4-14 online.
  článok

  článok

 4. MURNÍKOVÁ, Dominika. Účtovná závierka ako zdroj informácií pre finančné rozhodovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČ, Jozef. Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. RENDOŠOVÁ, Michaela. Finančne orientovaná ex post analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. PALÍKOVÁ, Petra. Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. MANOVÁ, Eva et al. Mining Coal Production in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 162-171 online. I-19-110-00.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jozef. Implementation of IAS/IFRS and Their Impact on Selected Financial Performance Indicators. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, June 24-25, 2019, (Brno, Czech Republic). - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 362-368 online. I-19-110-00.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Jozef. Hodnotenie finančnej výkonnosti podnikov podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2019. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha