Výsledky vyhľadávania

 1. LENČÉŠOVÁ, Katarína. Ochrana vlastníckeho práva v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. MIKLÓŠOVÁ, Eva. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŇUCHOVÁ, Zdenka. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným : diplomová práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2011. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Právny rámec štátnej pomoci v PPP. In Právo v podnikání vybraných členských států EU : sborník příspěvků 5. mezinárodní vědecké konference : Karviná, 10.-11. listopadu 2011. - [Opava] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-737-0, s. 105-114. VEGA 1/0388/11.
  článok

  článok

 5. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 6. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 7. BALÁK, Ondrej. Zabezpečovacia zmenka v teórii a praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha

 8. PREŠINSKÁ, Denisa. Právne formy podnikania v oblasti cestovného ruchu vo vybraných krajinách EU : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. RAPAČ, Radovan. Živnostenské podnikanie v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2010. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. SÖLSKÝ, Tomáš. Finančná kríza a jej vplyv na rodinný podnik v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Iva Lukačovičová. Bratislava, 2010. 39 s.
  kniha

  kniha