Výsledky vyhľadávania

 1. THURZOVÁ, Marta. Pracovná zmluva, vymenovanie a voľba. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 1, s. 193-204.
  článok

  článok


 2. THURZOVÁ, Marta. Právna úprava skončenia pracovného pomeru. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 7-8, s. 39-45.
  článok

  článok


 3. THURZOVÁ, Marta. Pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 1, s. 146-158.
  článok

  článok


 4. THURZOVÁ, Marta. Skúšobná doba v aplikačnej praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 8, s. 115-120.
  článok

  článok


 5. THURZOVÁ, Marta. Vymenovanie a voľba v pracovnoprávnych vzťahoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 11, s. 2-6.
  článok

  článok


 6. THURZOVÁ, Marta. Reformné etapy Zákonníka práce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1337-7523, 2013, roč. 6, č. 4, s. 7-9.
  článok

  článok


 7. THURZOVÁ, Marta. Pracovnoprávna ochrana ohrozených kategórií na trhu práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1335-1508, 2012, č. 4-5, s. 121-135.
  článok

  článok


 8. THURZOVÁ, Marta. Pracovné vzťahy v obecnej samospráve a ich právna úprava. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7523, 2011, roč. 4, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok


 9. THURZOVÁ, Marta. Pracovné vzťahy v obecnej samospráve a ich právna regulácia. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7523, 2011, roč. 4, č. 2, s. 3-8.
  článok

  článok


 10. SPIŠIAKOVÁ, Helena et al. Miestna samospráva - základné princípy fungovania : sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov miestnej samosprávy 2010-2014. Prešov : Asociácia vzdelávania samosprávy, 2011. 201 s. Vzdelávanie v samospráve. ISBN 978-80-970616-0-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]